Në kuadër të projektit, “Përmirësimi i sistemit të referimit, mbrojtjes dhe riintegrimit për Vot/PvoT në Shqipëri” Caritasi Dioqezan Rrëshen me mbështetjen e Caritasit Kombëtar Shqiptar gjatë vitit akademik 2016-2017, ka zhvilluar disa takime informuese-ndërgjegjësuese në shkolla të ndryshme të dioqezës. Falendrojmë drejtoritë e shkollave për bashkëpunimin dhe misionarët që shërbejne në zona të ndryshme për mbështetjen!
STOP TRAFIKIMIT TË QENIEVE NJERËZORE.