Caritas Dioqezan Rrëshen, në bashkëpunim të ngushtë me Dioqezën Misionarët dhe bashkëpuntorë laikë ka filluar kursin e trajnimit për:” Ngritje kapacitetesh për menagjimin e Projekteve të Zhvillimit në Dioqezë”. Ky kurs ka për qëllim formimin e stafit dhe të bashkëpunëtore në aftësim dhe shkrim projektesh.

Takimi i parë në kuadër të këtij formimi u fokusua në dy pika kyqe;

  1. Hyrje në menaxhimin e projekteve
  2. 2. Identifikimi i një projekti zhvillimi

Grupi i punës i përbërë prej 7 anëtarësh do të trajnohet për tu marrë dhe aplikuar konretisht projekte për grupet me vulnerabël në Dioqezë.