Nga data 21 deri me 30 Gusht 2017 një grup i vullnetarëve të Caritas-it Dioqezan Rrëshen kanë marrë pjesë një një Kamp Veror në Sarajevë të projektit “Inside” të financuar nga programi Erasmus Plus, që përfshin të rinjë nga Shqipëria, Bosnje-Hervegovina dhe Italia lidhur me ripërdorimin e hapsirave të braktisura sensibilizmin e të rinjëve për kujdesin ndaj mjedisit.
Në këto ditë nuk kanë munguar as shkëmbimet e ideve dhe kulturave mes të rinjëve pjesmarrës.