Kemi përfunduar ecjen e formimit me disa nga Animatorët prej zonave të ndyshme Baritore të Dioqezës sonë të mbështetur nga Caritas-i Dioqezan Rrëshen! Këta të rinjë kanë guxim të marrin NJË përgjegjësi më shumë dhe të jenë edhe model për bashkëmoshatarët e tyre.

Kemi filluar në muajin mars ne Rubik, ne prill në Suç e kemi përfunduar ne Fan! Kemi bashkëndarë momente lutjeje, formimi, argëtimi e mbi të gjitha kemi bërë disa hapa për të projektuar së bashku aktivitetet tona për të shërbyer në ambinetet tona të përditshme!

Jemi TË THIRRUR PËR TË SHËRBYER!!!