Po paraqesim nje strukture te veprimtarise dhe sherbimet e ofruara ne Dioqezen e Rreshenit nga misionaret.
harta e sherbimeve